Toelichting

Naar aanleiding van de nieuwe wet op de pleziervaart zullen deze zomer tal van watersportclubs gedurende de zomermaanden een zwarte vlag hijsen en zo zichtbaar opkomen voor de belangen van hun leden.
Een belangrijk hekelpunt is het invoeren van een registratie taks van 150 euro bij bootjes (die zich op de Belgische binnenwateren of Belgische zee bevinden ) vanaf 2,5 meter. 

"28 cursusbootjes & 8 rescue bootjes aan 150 euro per - dat betekent een extra kost als vzw van 5400 euro. Met als gevolg een hogere inschrijvingsfee + duurdere cursussen.“
Hoe kunnen we het zeilen nog democratisch en instapklaar maken op deze manier?"

Dergelijke maatregelen treffen dus niet alleen de clubs, maar ook de sporters die op een democratische en instapklare manier een sport willen beoefenen of proeven.
Vanaf heden zijn de uitvoeringsbesluiten voor de nieuwe Wet op de Pleziervaart van kracht (sommige bepalingen pas vanaf 1 september).
Als federatie hebben we tot op het laatste moment op enkele pijnpunten blijven hameren. Een aantal zaken werden in extremis nog aangepast, voor enkele issues weten we nu dat Minister De Backer ze niet zal aanpakken. 


KB wetgeving pleziervaart

De nieuwe wet op de pleziervaart is door de publicatie van de uitvoeringsbesluiten van kracht! 

WWSV eist echte overgangmaatregelen. Wij hijsen de zwarte vlag!

1- Registratie : als overgangsmaatregel kosteloze registratie voor kleinzeilerij 
2- Vaarbewijs : als overgangsmaatregel geen examen maar erkenning van vaarervaring!
3- Lesgeven op zee vereist een VTS lesgeversdiploma (geen brevet van yachtman)!

De tekst van de wet en van het KB kunt u hieronder vinden:

 

Belangrijkste wijzigingen + standpunt WWSV

Wij sommen de belangrijkste wijzigingen en onze opmerkingen/realisaties hierover voor u op :

 • Verplichting vaarbrevet
   

Het vaarbrevet op zee wordt verplicht voor boten vanaf 15 meter of sneller dan 20 km/uur-10,8 knopen (vanaf 01/01/2022)
Buiten een overgangsperiode zijn er momenteel geen overgangsmaatregelen voorzien. Dit betekent dat de verworven vaarcompetenties van mensen die al jaren de watersport beoefenen, in het bijzonder op motorboten (als amateur visser, duiker, als recreant, als rescuer en begeleider van evenementen ) plots niet meer worden erkend : allen dienen een examen af te leggen.
WWSV eist geen examen voor onze leden met vaarervaring op zee.
 
Op zee is bij bedrijfs- of beroepsmatig gebruik een brevet van yachtman vereist als men binnen het Belgische gebied blijft (havens, Territoriale Zee, EEZ). Daarbuiten geldt een STCW-verplichting.
 

 • Brevet behalen

 
Er komt een herwerkte en verplichte praktijktest vanaf 1 januari 2021
WWSV eist:
-een moderne vorm van examineren
-integratie van het examen marifoon/vhf in het examen voor het vaarbewijs
 
 

 • Verplichting reddingsvest (vanaf 01/07/2019)
   

Aan boord van pleziervaartuigen met een romplengte tot en met 24 meter en zonder een vaste reling van meer dan 110 cm hoog moet ten allen tijde een reddingsvest gedragen worden (vanaf het strand tot de zone voorbij 200 zeemijl, met uitzondering in de kajuit)

Mede dankzij WWSV werden belangrijke uitzonderingen bekomen
Een reddingsvest is enkel verplicht bij:

 • Significante golfhoogte meer dan 100 cm, en
 • Tussen zonsondergang en zonsopgang, en
 • Tussen 15 oktober en 16 mei (omwille van de lage watertemperatuur), en
 • Opvarende jonger dan 12 jaar, en

Voor pleziervaartuigen tot 6,5m is de reddingsvest altijd verplicht maar, binnen de 2 zeemijl mag de reddingsvest vervangen worden door een zwemvest.
 

 • Registratieplicht (vanaf 01/09/2019)
   

Vanaf 1 september 2019 treedt de vereenvoudigde registratie in werking. In de  plaats van twee soorten registratie (een vlaggenbrief voor de zee en het immatriculatiedocument voor binnenwateren), is er dan nog maar één unieke registratiebrief.
De huidige vlaggenbrieven blijven hun geldigheid bewaren – pas bij het vervallen van de vlaggenbrief dient een nieuwe registratiebrief aangevraagd te worden.De immatriculatiedocumenten zullen de komende 5 jaar hun geldigheid verliezen en worden vervangen door een registratiebrief - de betrokken eigenaars worden hierover gecontacteerd.
De registratiebrief is 5 jaar geldig, maar als er geen wijzigingen zijn, wordt ze na 5 jaar gratis verlengd.
 

 • Registratieplicht kleinzeilerij (vanaf 01/09/2019)

 
Elk pleziervaartuigje met een lengte vanaf 2.5 meter moet geregistreerd worden.
De toepassing van de registratieplicht voor boten vanaf 2,5 meter zal veel eigenaars van klein watersportmateriaal én de Vlaamse zeilscholen op kosten jagen (150 euro/boot !). WWSV blijft ijveren voor een kostenloze registratie van bestaand materiaal.
 
WWSV ijvert voor een democratische tarifering voor de kleinzeilerij : de prijs moet gerelateerd zijn aan het vaartuig : de registratie voor een zeilboot van 3 meter zonder kajuit kosten evenveel als voor een zeiljacht van 12 meter. 
 
Voor zeilscholen die op regelmatige wijze hun vloot vernieuwen is dit een serieuze meerkost die niet bijdraagt aan de veiligheid en ervaren worden als een nieuwe belasting.

 
Registratie vereist ook een CE-attest en (bij scholing of verhuur) een Certificaat van Deugdelijkheid.
Door bemiddeling van de federatie kunnen bestaande kleinzeilerijvaartuigen kleiner dan 6.5 m als overgangsmaatregel geregistreerd worden zonder CE attest of verdere keuring van de vaartuigen.

 

 • Vermelding van het registratienummer op het pleziervaartuig

Het registratienummer moet duidelijk zichtbaar worden aangebracht op elk pleziervaartuig. Voor boten tot 6.5 m lengte volstaat de vermelding 10 cm hoogte aan beide zijden van het pleziervaartuig of op de achterzijde van het vaartuig.
Voor grotere boten is de vermelding aan beide zijden van het vaartuig verplicht.
WWSV pleit voor kleine registratiesticker voor vaartuigen van minder dan 20 voet – in de stijl van het immatriculatieplaatje dat vroeger gekend was op de binnenwateren. Hiermee kan een vaartuig dan ten allen tijde geidentificeerd worden.
 

 • Registratieverplichting wedstrijdboten
   

Er worden regelmatig wedstrijden georganiseerd, waar ook buitenlandse watersporters aan deelnemen. Dankzij de bemiddeling van de federatie worden de buitenlandse deelnemers aan wedstrijden en wedstrijdtrainingen ontheven van de algemene registratieverplichting.
 

 • Scholing wordt beschouwd als “bedrijfs-of beroepsgebruik

 
Watersportclubs die al jaren scholing organiseren als VZW, dus zonder winstoogmerk, zien de boten gebruikt voor hun watersportopleidingen nu plots onder een nieuw ingevoerde categorie vallen van boten bestemd voor “bedrijfs-of beroepsgebruik”.  Daaraan wordt gekoppeld dat voor al deze boten een “certificaat van deugdelijkheid” vereist wordt. Voor boten met een kajuit houdt dit een verplichte extra technische keuring in. De kosten hiervan lopen sterk op voor de  zeilscholen van de (Vlaamse) clubs!

 

 • Weersbeperkingen – ¾ Bft regel niet meer van toepassing (vanaf 01/07/2019)
   

Op vraag van de federatie vervalt de 3/4 Bft regel, die vaartuigen kleiner dan 6 m verbood om de zee te kiezen bij zeewind van 3 Bft of meer of bij landwind van 4 Bft of meer wat uiteraard goed nieuws is voor de 'kleinzeilerij' en andere kleine vaartuigen.
Kleine vaartuigen (tot 6m) moeten binnen de 2 zeemijlszone blijven als de significante golfhoogte 1m of meer bedraagt.
 

 

 • scholing op zee vereist van de lesgevers het brevet van yachtman

Na landurige bemiddeling werden ook de VTS diploma’s voor de kleinzeilerij erkend, jammer genoeg nog niet voor de kajuitjachten, waarvoor nochtans ook een (Vlaamse) opleiding en diploma bestaat: “Initiator Zeezeilen”, hiervoor is het brevet van yachtman een toelatingsvoorwaarde.  Zoals de uitvoeringsbesluiten nu opgesteld zijn, wordt het zinloos deze opleiding nog te organiseren. De toelatingsvoorwaarde (yachtman) blijkt voldoende!

Deze VTS diploma’s  zijn nochtans een betere indicatie van de lesgeverscompetenties dan het in de uitvoeringsbesluiten voorziene (federale) diploma “Yachtman”, dat geen enkele didactische en organisatorische competentie weerspiegelt.
WWSV blijft ijveren voor de erkenning van de diploma’s van de Vlaamse Trainersschool!

 

 • Uitrusting

 
In het najaar van 2019 zal er een lijst van verplichte uitrusting openbaar gemaakt worden, die rekening houdt met de afstand tot de kust.
Tot dan geldt de huidige uitrustingslijst.
 
 
Er werd al proactief samengezeten met de diensten die instaan voor de handhaving en het is absoluut niet de bedoeling dat er deze zomer gerichte controles komen die afgestemd zijn op de nieuwe zaken in het KB.

Er zal deze zomer  vooral sensibiliserend  worden opgetreden zodat de pleziervaarder de tijd heeft om zich aan de nieuwe regelgeving aan te passen.