Veel clubs organiseren sportkampen en bieden scholing aan. Veelal betreft het hier niet-leden. Om deze cursisten in BA en LO te verzekeren volstaat het om het formulier ingevuld met de naamlijst van de deelnemers aan de WWSV te bezorgen.
De premie wordt aan ARENA betaald. De premie wordt berekend op het aantal deelnemers en op de duur van de cursus.
Uiteraard zijn de deelnemende WWSV-leden aan de zeil- of surfkampen sowieso verzekerd.
Niet-leden kunnen door het invullen van 1 document en het betalen van een kleine premie ook verzekerd zijn.

Print dit document af en vul volgende zaken in:

Verzekeringsformulier

Het eenvoudigste is om via maandoverzichten te werken. Per maand bezorg je een ingevuld document aan de WWSV.

Wat vul je in?

ALGEMENE GEGEVENS:

Hierin vul je de algemene gegevens van de club in.

OMSCHRIJVING VAN DE ACTIVITEITEN

- Gaat het om ééndagsorganisaties en/of meerdagencursussen?
- Vul de maand in waarin de activiteiten doorgaan (voor de meerdaagse cursussen die over verschillende weken verspreid zijn, geldt de startdatum van de lessenreeks)

PREMIEBESTANDDELEN

- voor een ééndagsorganisatie:
 (verplichte registratie voor de aanvang van de activiteit)

0,50- € per deelnemer zeilen/windsurfen
1,00- € per deelnemer kitesurfen (onder begeleiding)
2,00- € per dagverzekering kitesurfen (zonder begeleiding)
- voor een meerdagenorganisatie: 2 dagen tot 5/6 dagen:
(verplichte registratie ten laatste 24 uur na aanvang van de activiteit)

1,50- € per deelnemer zeilen/windsurfen
3,00- € per deelnemer kitesurfen (onder begeleiding)
6,00- € per verzekering kitesurfen (zonder begeleiding)
- voor organisaties tot max. 3 weken:
(verplichte registratie ten laatste 24 uur na aanvang van de activiteit)
3,00- € per deelnemer zeilen/windsurfen
6,00- € per deelnemer kitesurfen (onder begeleiding)
12,00- € per verzekering kitesurfen (zonder begeleiding)

PREMIEBEREKENING

Deelnemers

- Vul de toepasselijke premie per deelnemer in.

- Vul het aantal deelnemers die een ééndagscursus volgden, of vul het aantal deelnemers in die een meerdagencursus volgen of gestart zijn in deze maand in.
Daarnaast is een vakje voorzien om de te betalen premie te berekenen.
Het ingevulde formulier wordt samen met een ingevulde deelnemerslijst (naam, adres en geboortedatum) naar de WWSV verzonden:

Mail: info@wwsv.be
Fax: 09/243.11.39
Post: WWSV, Zuiderlaan 13, 9000 Gent
De te betalen premie dient gestort te worden op reknr. 210-0056842-52 van ARENA nv.
Het overzicht van deelnemers wordt pas het einde van de maand (of begin van de daaropvolgende maand) verstuurd. Het is belangrijk dat de namen van de cursisten goed bijgehouden worden op het clubsecretariaat.
Indien er een ongeval gebeurt met een cursist en de verzekeringsaanvraag voor de betreffende maand is nog niet gebeurd, dan rekenen we er op dat je bij de ongevalsaangifte de lijst van cursisten voor die maand bijvoegt en op het einde van de maand de aanvraag doet zoals gewoonlijk via het WWSV-secretariaat.

Tijdelijke risico's andere sportactiviteiten en sportpromotie voor cursisten:

Het formulier kunt u hier vinden